Bilimsel Program

ANA KONULAR

 • MS KLİNİK TANI SPEKTRUMU
 • MS RADYOLOJİK TANISINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
 • MS TANISINDA ÇEKİM PROTOKOLLERİ VE OPTİMİZASYON
 • MS TANISINDA MRG’ NİN YERİ: YENİ KRİTERLER
 • MS MONİTORİZASYONUNDA MRG’IN YERİ
 • GRİ MADDE PATOLOJİSİNE KLİNİK VE NÖRADYOLOJİK BAKIŞ
 • MS AYIRICI TANISINDA NÖRORADYOLOJİNİN YERİ
 • MS AYIRICI TANISINDA NÖRORADYOLOJİK ÖZELLİKLER:
   • NMO SPEKTRUM HASTALIKLARI, 
   • ADEM, 
   • BALO,
   • CLIPPERS,
   • VASKÜLİT, 
   • LÖKODİSTROFİLER,
   • PML

17 Mart 2018, Cumartesi

   
09:00 - 09:10 AÇILIŞ
  Egemen İdiman, Turgut Tali
09:10 - 10:30 Oturum Adı: MS Klinik Radyolojik Yaklaşım     
  Oturum Başkanları: Muhteşem Gedizlioğlu, Özgül Ekmekçi
09:10 - 09:40 MS Klinik Tanı Spektrumu  
  Murat Terzi
09:40 - 10:10 MS Tanısında Çekim Protokolleri ve Optimizasyon   
  Cem Çallı
10:10 - 10:30 MS’de Radyolojik Tanısal Zorluklar 
  Ayşe Nur Yüceyar
   
10:30 - 11:00 Kahve Arası
   
11:00 - 12:30 Oturum Adı: MS Tanısında MRG’nin Yeri
  Oturum Başkanları: Turgut Tali, Gülşen Akman Demir 
11:00 - 11:30 Radyolojik İzole Sendrom: Güncel Yaklaşımlar Tanı ve İzlem 
  Rana Karabudak
11:30 - 12:00 Klinik İzole Sendrom: McDONALD 2010 VE  MAGNIMS 2016 MRG Kriterleri 
  Alex Rovira
12:00 - 12:30 Atipik MS Radyolojik Prezentasyonlar 
  Alex Rovira
   
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
   
13:30 - 15:00 Orurum Adı: MS Klinik izleminde MRG’nin Yeri
  Oturum Başkanları: Faruk Turan, Ayşe Sağduyu Kocaman  
13:30 - 14:00 MS Tedavi  Monitorizasyonunda MRG 
  Serhan Sevim
14:00 - 14:30 MS Tedavi Komplikasyonunda(PML) MRG   
  Cavit Boz
14:30 - 15:00 MS’de Progresyonun Radyolojik Belirteçleri 
  Hüsnü Efendi
   
15:00 - 15:30 Kahve Arası
   
15:30 - 16:30 Oturum Adı: SSS Diğer Demyelinizan İnflamatuar Hastalıklarda Nöroradyoloji 
  Oturum Başkanları: Meltem Demirkıran, Figen Tokuçoğlu
15:30 - 16:00 Olgu Sunumlarıyla NMO Spektrum Hastalıkları ve Anti MOG İlişkili Bozukluklar
  Egemen İdiman
16:00 - 16:30 Olgu Sunumlarıyla ADEM, BALO ve CLIPPERS  
  Sibel Canbaz Kabay
   
16:30 - 17:30 Oturum Adı: MS Ayırıcı Tanısında Nöroradyoloji
  Oturum Başkanları: Cem Çallı,  Nefati Kıylıoğlu   
16:30 - 17:00 MS Ayırıcı Tanısında Nöroradyolojinin Yeri:  MRS,MRA,MTR 
  Süleyman Men
17:00 - 17:30 Vaskülitler, Ak Maddenin İskemik Değişiklikleri, Lökodistrofiler  
  Ömer Kitiş
   
17:30 - 17:45 Genel Değerlendirme ve Kapanış 
  Ayşe Nur Yüceyar, Cem Çallı 
Bildiri Özetinizi Hazırlamak İçin Lütfen Tıklayınız