Sempozyuma Davet

Türk Nöroloji Derneğinin Değerli Üyeleri,

17 Mart 2018’de İzmir’de gerçekleştirilecek olan  Türk Nöroloji Derneği   MS Çalışma Gurubu ve Türk Nöroradyoloji  Derneğinin ortaklaşa düzenleyeceği  “Multiple Skleroz Tanı ve İzleminde Klinik Radyolojik Yaklaşım  Sempozyumu ”na sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Sempozyum bünyesinde;  olgular ışığında MS tanısında, ayırıcı tanısında ve klinik takipte Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tekniklerinin yeri, MS radyolojik tanısında karşılaşılan sorunlar ele alınacaktır. Ayrıca ileri nörogörüntüleme teknikleri, yeni MS kriterleri (MAGNIMS 2016) ve  MRG progresyon belirteçleri gibi  bu konudaki  güncel gelişme ve klinik yansımalarını yurt içi ve yurt dışından katılan uzmanlarla hem klinisyen  hem nöroradyolog bakış açısıyla  gözden geçirmeyi  planlıyoruz.  

Türk Nöroloji Derneği ve Türk Nöroradyoloji Derneğinin  ortak çalışmalarının üçüncüsü olacak bu sempozyumda  İzmir’de baharı karşılarken  görüşmek dileğiyle……

İlgi ve katkılarınız için şimdiden teşekkür eder , saygılarımızı sunarız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Bildiri Özetinizi Hazırlamak İçin Lütfen Tıklayınız